Zapraszam do współpracy Firmy, które chciałyby zwiększyć kompetencje swoich pracowników w zakresie Komunikacji i Asertywnego wyrażanie siebie.

a

Jestem otwarta także na współprace z organizatorami warsztatów na grupach wyjazdowych dla kobiet.

a

Szkolenie z Komunikacji

a

szkolenia z komunikacji

c

Program szkolenia

a

1. Wprowadzenie do tematu komunikacji i omówienie harmonogramu i celów szkolenia

2. Rodzaje stylów komunikacji Hartmana

3. Tet stylu komunikacji i omówienie wyników

4. Rodzaje komunikacji

5. Bariery w komunikacji społecznej i ich przezwyciężanie

6. Elementy skutecznej komunikacji

7. Ćwiczenie komunikacji w różnych sytuacjach

8. Konflikty jako skutek trudności w komunikacji

9.  Elementy wspierające dobrą komunikację

10. Czym jest konflikt

11. Rodzaje konfliktów

12. Zapalniki w komunikacji

13. Techniki wspomagające rozwiązywanie konfliktów

14. Ćwiczenia utrwalające wiedzę

c


Dla kogo szkolenie

Szkolenie będzie przydatne zarówno dla mieszanej grupy osób z organizacji jak i kadry menadżerskiej a także pracujących razem zespołów.


Korzyści ze szkolenia

Nie sposób przecenić wartości komunikacji. Dzięki zrozumieniu swojego stylu komunikacji, oraz zrozumieniu znaczących różnić w stylach komunikacji, uczestnik szkolenia będzie mógł nie tylko poprawić swoja komunikację ale także swoje poczucie sprawstwa.

a

a

Szkolenie z Asertywności

a

szkolenia z komunikacji

Program szkolenia

a

 1. Co ma wspólnego poczucie własnej wartości i asertywność
 2. Czym jest asertywność
 3. Czym nie jest
 4. Formuła asertywnego zachowania
 5. Ćwiczenie z kartami pracy
  • zachowania agresywnie i ulegle
  • zachowania asertywne
 6. Omówienie ćwiczenia – jakie są skutki poszczególnych zachowań
 7. Pozytywne i negatywne aspekty asertywności
 8. Ćwiczenia z kartami pracy
  • Połącz zachowanie z konsekwencjami krótko i długoterminowymi
 9. Podsumowanie warsztatów
 10. Zapisanie własnego planu na zwiększenie swoich umiejętności po warsztatach

a

c


Dla kogo szkolenie

Szkolenie będzie przydatne zarówno dla mieszanej grupy osób z organizacji jak i kadry menadżerskiej a także pracujących razem zespołów.


Korzyści ze szkolenia

Nie sposób przecenić wartości zachowania asertywnego. Dzięki zrozumieniu czym jest asertywnośc, jak przekłada się na satysfakcje z relazji z innymi a także poznaniu przydatnych technik zachowań asertywnych, uczestnicy szkolenia nabiora większej pewności siebie. To z kolei przełoży się na ich efektywność i zadowolenie z pracy.

a

a


a